Dosen Pengajar

September, 17 2019 11:34
Oleh Humas INSURI Po

Dosen Pengajar di INSURI merupakan dosen tetap yang diangkat oleh Yayasan melalui usulan Kaprodi, Dekan Fakultas, dan Rektor dan disesuaikan dengan kebutuhan akademik. Sampai tahun 2019, Dosen Tetap INSURI berjumlah 45 yang tersebar dari 3 Fakultas (Tarbiyah, Syariah, dan Dakwah) dan 1 Program Pascasarjana. Berikut adalah daftar Dosen Tetap INSURI beserta homebase :

No NIDN Nama Dosen Homebase
1 2102115401 Dr. H. Marwan Salahuddin, M.Ag Pascasarjana
2 2001045703 Dr. H. M. Suyudi, M.Ag Pascasarjana
3 2126028001 Dr. Murdianto, M.Si Pascasarjana
4 2127037901 Dr. M. Asvin Abdur Rohman, M.Pd.I Pascasarjana
5 2119098201 Moh Masduki, M.S.I Pascasarjana
6 2109027601 H. Moh Hazim Ahrori, M.Pd Pascasarjana
7 2111097201 Jauhan Budiwan, M.Ag Tarbiyah/PAI
8 2122068401 Samsudin, M.Pd Tarbiyah/PAI
9 2126108802 Medina Nur Asyifa Purnama, M.Pd.I Tarbiyah/PAI
10 2101017002 Nur Anas, M.Pd.I Tarbiyah/PAI
11 2106107701 Nurul Malikah, M.Pd Tarbiyah/PAI
12 2114118501 Tamrin Fathoni, M.Pd.I Tarbiyah/PAI
13 2116048403 Wiwin Rif'atul Fauziyati, M.S.I Tarbiyah/PAI
14 2123118602 Moh Hasyim Asy`ari, M.Pd Tarbiyah/PAI
15 - Muhatarom, M.Pd.I Tarbiyah/PAI
16 2101018902 Wahyu Hanafi Putra, M.Pd.I Tarbiyah/PBA
17 2116069103 Rizza Faesal Awaludin, M.Pd Tarbiyah/PBA
18 2105078907 Syamsul Muqorrobin, M.Pd.I Tarbiyah/PBA
19 2129088701 Tina Zulfa Suryani, M.Pd Tarbiyah/PBA
20 2110058501 Nanik Setyowati, M.Pd.I Tarbiyah/PGMI
21 2120128304 Fuad Fitriawan, M.Si Tarbiyah/PGMI
22 2122039202 Ais Rosyida, M.Pd Tarbiyah/PGMI
23 2114068801 Rizki Amalia Sholihah, M.Pd Tarbiyah/PGMI
24 2102029203 Yafita Arfina Mu'ti, M.Pd Tarbiyah/PGMI
25 - Rahmat Sholihin, M.Pd Tarbiyah/PGMI
26 2115097801 Hj. Fitri Wahyuni, M.S.I Tarbiyah/PIAUD
27 2126018901 Abdah Munfaridatus, M.Pd.I Tarbiyah/PIAUD
28 2125128603 Asfahani, M.Pd.I Tarbiyah/PIAUD
29 2112128604 Mariana, M.Pd.I Tarbiyah/PIAUD
30 2114028801 Suci Midsyahri Azizah, M.Pd.I Tarbiyah/PIAUD
31 2128128902 Risa Alfiyah Ulfa, M.Pd Tarbiyah/PIAUD
32 2115087901 Ahmad Syafii SJ, M.S.I Syariah/HES
33 2117048802 Nafi'ah, S.H.I.,M.E.Sy Syariah/HES
34 2123046701 H. Kadenun, M.Ag Syariah/HES
35 2120128301 Suad Fikriawan, M.A Syariah/HES
36 2111018801 Diyan Putri Ayu, M.Sy Syariah/HES
37 2128047601 Wahyudi, S.H.,M.Hum Syariah/HES
38 2103018602 Khafidhoh, M.Hum Dakwah/KPI
39 2112069002 Dawam M. Rohmatulloh, M.Hum Dakwah/KPI
40 2124079002 Ibnu Muchlis, M.Hum Dakwah/KPI
41 2115098301 Muhammad Misbahuddin, M.Hum Dakwah/KPI
42 2126088201 Tantin Puspita Rini, M.H.I Dakwah/KPI
43 - Mufid Syahalani, M.Hum Dakwah/KPI
44 2102118102 Khusnul Khotimah, M.Pd.I Dakwah/PMI
42 2125028001 Agus Setyawan, M.S.I Dakwah/PMI
43 2113068502 Arik Dwijayanto, M.A Dakwah/PMI
44 2130057801 Iwan Mahendra, M.Si Dakwah/PMI
45 2127019302 Teguh Ansori, S.Sos.,M.E Dakwah/PMI

 

PENERIMAAN MAHASISWA BARU